Sandėlis

INTENDANTŪROS SANDĖLYS VYTENIO G. 2, PRIENUOSE

Objektas: Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u.k.28258) intendantūros sandėlio pastatas (nestacionarių paslaugų centras) (u.k.41167) (tvarkybos darbų projektas)
Bendras plotas: 479,32 m²
Metai: 2010 m.
Projekto bendraautoriai: Jurgita Masaitienė, Žilvinas Paškūnas ir kiti